111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

205

Průmyslová zdravotní pojišťovna

207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213

Revírní bratrská pokladna